Kogemusnõustamine

Mis on kogemusnõustamine?


KOGEMUSNÕUSTAJA on lihtsas keeles selgitatuna inimene, kelle elus on olnud raskeid aegu/kogemusi + ta on teadlikult läbi töötanud oma isikliku elukriisist taastumise kogemuse + ta on osalenud kogemusnõustaja väljaõppe koolitusel. Kui kõik need kolm tingimust on täidetud, saab nõustaja hakata pakkuma abi ja tuge sarnase teemaga puntras olevatele inimestele. Näiteks on inimese elus mingi valus teema (lein, paanikahäired, sõltuvus, raske haigus, autoavarii, puue, vanglakogemus, vägivald, tulekahju, lahutus jne jne). Siis peale kogemusnõustaja koolitust ja oma isiklikust kogemusest taastumist on tal võimalus hakata toetama sarnase saatusega inimesi.
Millega ja kuidas kogemusnõustaja abiks olla saab? Vastused on kenasti välja toodud SIIN.

Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Aastast 2016 on kaasatud kogemusnõustamise teenus nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste kui Töötukassa teenuste hulka. 

Mina ja kogemusnõustamine

Lõpetasin Tallinna Kogemusnõustajate Kooli baaskoolituse ja täiendõppe riikliku õppekava alusel. Olen Eesti Kogemusnõustajate Koja registrisse kantud kogemusnõustaja. Minu peamisteks teemadeks nõustajana on mitmed teemad, aga peamistena tooksin välja:
1. KAASSÕLTUVUS/SUHTESÕLTUVUS/LÄHISÕLTUVUS
2. ATL ehk alkohooliku täiskasvanud laps
3. Elu ülitundliku inimesena

Minu enda kogemusnõustaja teekonna alguse ja oma tausta kohta olen kirjutanud SIIN postituses.

Eestlaslik loomus püüab ikka ise oma hingevaluga hakkama saada. Aga kui tunned, et oled valmis toetust vastu võtma, SIIS SOOVIJATELE PAKUN JÄRGMISI TEENUSEID:
1) individuaalseid kohtumisi (silmast-silma, interneti või telefoni vahendusel)
2) grupitoetust
3) vestlusringe