Kogemusnõustamine

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustajate Koja poolne definitsioon: “Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.”
Kogemusnõustaja on lihtsas keeles selgitatuna inimene, kes on oma elus läbi elanud mõne elukriisi, füüsilise või vaimse tervisehäire + teadlikult läbi töötanud oma isikliku taastumise kogemuse + osalenud kogemusnõustaja väljaõppe koolitusel. Kui kõik need kolm tingimust on täidetud, saab nõustaja hakata pakkuma abi ja tuge sarnase teemaga puntras olevatele inimestele. Näiteks on inimese elus mingi valus teema (lein, paanikahäired, sõltuvus, raske haigus, autoavarii, puue, vanglakogemus, vägivald, tulekahju, lahutus jne jne). Siis peale kogemusnõustaja koolitust ja oma isiklikust kogemusest taastumist on tal võimalus hakata toetama sarnase saatusega inimesi.
Millega ja kuidas kogemusnõustaja abiks olla saab? Vastused on kenasti välja toodud SIIN.

Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Aastast 2016 on kaasatud kogemusnõustamise teenus nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste kui Töötukassa teenuste hulka. 

Mina kui kogemusnõustaja

Alustasin õpinguid suvi 2020.
Minu kogemusnõustaja teekonna alguse kohta saad lugeda SIIT.
Minu spetsiifikaks kogemusnõustajana on KAASSÕLTUVUS. Mis see endast kujutab, mis on minu taust jne, kirjutasin selle kohta postituse, mida saad lugeda SIIT.
Raamatud, mis on mind pikal taastumisteekonnal toetanud, panin kirja SIIA.
Teen tasapisi õpingute kõrvalt ka juba praktikat, ehk siis kohtun inimestega, kelle elus on tegemist kaassõltuvusega, suhtesõltuvusega, madala ensehinnanguga, probleeme piiride seadmisega. Olen toetajaks ja oma kogemuse jagajaks neile, kes tunnevad, et endistviisi enam jätkata ei soovi… Kui jõuad teadmiseni, et enam pole jaksu teisi päästa ja lõpuks ometi on aeg iseendaga tegelema hakata, siis tea, et Sa ei pea üksi hakkama saama. Koos on kergem. Mina ei ole seda taastumisteekonda üksi käinud, minu kõrval on olnud mitmeid häid inimesi, kellega koos edasi liikuda. Nüüd on käes aeg, kus olen ise valmis olema teistele see tugi ja abi.
Toimetan enamasti Keila Teraapiakeskuse nõustamisruumis, aga soovi korral saame kohtuda ka mujal. Olen Sinu jaoks olemas, võta ühendust! Võime kohtuda vaid korra, konsultatsiooniks, aga võime teha koostööd pikema aja vältel – ikka nii nagu Sinule vaja on.